Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

RAID Proszek przeciw owadom biegającym 250 g

Proszek przeciw owadom biegającym

Data ważności: 09-03-2021
RAID Proszek przeciw owadom biegającym 250 g
FriscoNowy, zapakowany
18,69
za 1 szt. / 250 g
74,76 / kg
EAN: 5000204693867
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.
OFF Okulary przeciwsłoneczne 1 szt

OFF Okulary przeciwsłoneczne

odbierz

za 1 grosz

Zobacz promocję

Opis produktu

Ukryj
Raid proszek przeciw owadom biegającym działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona do 12 tygodni.

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu)

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. Wstrząsnąć delikatnie pojemnikiem przed użyciem. 2. Aby otworzyć butelkę z proszkiem ściśnij korek z obydwu stron i odkręć go. Rozsypać preparat delikatnie w ilości 3,5 g/m2. 3. Nałożyć korek po użyciu. Mrówki: W celu zlikwidowania gniazd mrówek należy je otworzyć i posypać preparatem. Zapobiegawczo posypujemy również miejsca gnieżdżenia się i drogi wędrówek mrówek, a w szczególności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi w celu zapobiegania ich inwazji do pomieszczeń. Inne owady biegające: W celu zwalczenia prusaków i karaluchów należy dokładnie rozprowadzić preparat w miejscach ich występowania, zwracając szczególną uwagę na miejsca niedostępne (szczeliny, boazerie, listwy przypodłogowe). Pozostawić produkt w celu uzyskania maksymalnego efektu. Powtórzyć zabieg, jeśli to konieczne po 12 tygodniach.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

250

Jednostka

g

Waga brutto: 305

Wymiar liczbowy: 250

Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania

Typ: Butelka plastikowa

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid proszek przeciw owadom biegającym Uwaga Substancja czynna: deltametryna 0,05 g/100 g. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać wdychania pyłu. Używać wyłącznie zgodnie ze sposobem użycia. Po użyciu umyć ręce. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać na powierzchniach, gdzie żywności jest przechowywana, przygotowywana i spożywana. Usunąć z pomieszczenia artykuły spożywcze i naczynia kuchenne. Nie stosować na delikatnych powierzchniach. Przed zabiegiem wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, wynieść lub przykryć akwaria z rybkami i terraria. Wyłączyć filtr akwarium w czasie używania produktu. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5054/12.

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Raid proszek przeciw owadom biegającym - działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona aż do 12 tygodni.

Cechy

długotrwała ochrona

chroni przed ponownym zalęganiem się owadów

Marka

Raid

Marka: Raid

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Produkt

Nazwa funkcjonalna: Proszek przeciw owadom biegającym

Pochodzenie

UE

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjohnson.com