Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

RAID Płyn do urządzenia elektrycznego 45 nocy o zapachu Eukaliptus 27 ml

Płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym.

RAID Płyn do urządzenia elektrycznego 45 nocy  o zapachu Eukaliptus 27 ml
FriscoNowy, zapakowany
0,00
za 1 szt. / 27 ml
0,00 / l
EAN: 5000204917222
produkt wycofany
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj
Raid płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym zapas. Zabija komary, nawet tygrysie. Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. Chroni pomieszczenie do 30 m3.

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V. 1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia. 2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa. 3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy wyłączyć je z kontaktu. 4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tropikalnymi) uzyskuje się po 30 minutach od włączenia, a w przypadku komarów egipskich po 2h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

27

Jednostka

ml

Waga brutto: 49

Wymiar liczbowy: 27

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ: Karton

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym - zapas. Niebezpieczeństwo Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa). Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g. Środki ostrożności i pierwsza pomoc: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywołać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zawiera (+)-pin-2(3)-en, d-limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozporządzenie CLP

zagrożenie dla zdrowiaNiebezpieczeństwo
środowiskoNiebezpieczeństwo

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6710/16.

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

- Zabija komary, nawet tygrysie. - Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. - Chroni pomieszczenie do 30 m3.

Cechy

pasuje do wszystkich urządzeń Raid

45 nocy*

*działa do 45 nocy x 8 godzin = 360 h kiedy używany z urządzeniami Raid

Marka

Raid

Marka: Raid

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Produkt

Nazwa funkcjonalnaPłyn owadobójczy Zapas
WariantPrzeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym

Pochodzenie

UE

Logotypy stron trzecich

Znak CE – zgodność z przepisami UE

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjohnson.com

Tagi:

RAID