Frisco S.A.

Siedziba: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

Telefon: (+48 22) 331 50 00

E-mail: bok@frisco.pl


Frisco S.A. jest spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000401344

NIP: 1132847981

REGON: 145819360

Numer BDO: 000109941

Kapitał zakładowy: 11 097 369,90 PLN