Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

DR.BECKMANN Środek do usuwania pleśni 500 ml

Środek do usuwania pleśni

Data ważności: 22-08-2021
Środek do pleśni - Dr.Beckmann. Usuwa oraz ochrania przed ponownym powstawaniem pleśni.
FriscoNowy, zapakowany
21,89
za 1 szt. / 500 ml
43,78 / l
EAN: 4008455043210
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj
Nie zawiera chloru. Skutecznie eliminuje pleśń i bakterie oraz zapobiega powstawaniu nowej.
Idealny do wszystkich pomieszczeń do stosowania na powierzchniach takich jak: ściany, okna, podłogi, pomieszczenia szczegolnie zawilgocone jak np. łazienki.

Składniki

Pokaż

Składniki

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), substancje dezynfekujące

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Data ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia Należy zachować podstawowe środki ochrony indywidualnej, stosować rękawice ochronne. Produkt gotowy do użycia. 1. Produkt rozpylić nad powierzchnią w odległości 20 cm i pozostawić na ok. 15 minut. 2. Pozostałości pleśni zetrzeć, a następnie powierzchnie zmyć gąbką lub szczotką. 3. Czyszczone tkaniny pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 4. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Produkt działa w formie nierozcieńczonej jak również w stężeniu 3% i czasie 5 minut (działanie bakteriobójcze) oraz w stężeniu 10% i czasie 15 minut (działanie grzybobójcze). Pełen efekt bójczy następuje w czasie 15 minut. Wentylacja pomieszczeń po zastosowaniu produktu nie jest wymagana.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

500

Jednostka

ml

Waga brutto: 556

Wymiar liczbowy: 500

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ: Opakowanie plastikowe

Informacje o recyklingu

Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Substancja czynna w 100 g produktu: chlorek didecylodimetyloamonu 1,5 g, sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu - 0,8 g. Środki ostrożności oraz pierwsza pomoc: UWAGA! Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: Nie wywoływać wymiotów! Przepłukać usta wodą, następnie popić dużą ilością wody. W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. Uboczne skutki stosowania: możliwe przejściowe podrażnienie układu oddechowego. Przechowywanie: Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt. Postępowanie z odpadami: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych opakowaniach. Puste opakowania usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Tylko opakowanie całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie usuwać do kanalizacji. Postać produktu: płyn.

A.I.S.E.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Rozporządzenie CLP

wykrzyknikUwaga
środowiskoUwaga

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 4406/11

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Bezchlorowa formuła do usuwania pleśni, bakterii chroniąca jednocześnie czyszczone powierzchnie. Produkt do zastosowania m in. na powierzchniach takich jak ściany, okna, podłogi, szczególnie pomieszczenia zawilgocone takie jak łazienki. Nie wydziela przykrego zapachu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Cechy

bez chloru

do wszystkich pomieszczeń

zapobiega ponownemu powstawaniu pleśni

skutecznie eliminuje pleśń i bakterie

Marka

Dr. Beckmann

Marka: Dr. Beckmann

Produkt

Nazwa funkcjonalna: Środek do usuwania pleśni

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

Dane teleadresowe

Pokaż

Nazwa i adres producenta

delta pronatura Kurt-Schumacher-Ring 15-17 63329 Egelsbach Niemcy

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o. ul. Londyńska 4/3 03-921 Warszawa Tel. 22 241 19 72 www.dr-beckmann.pl

Telefon/Fax kontaktowy

222411972

Adres internetowy

www.dr-beckmann.pl