Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

DOMESTOS TOTALNA HIGIENA Płyn do dezynfekcji Lime 700 ml

Żel do czyszczenia toalet

Data ważności: 30-09-2021
Płyn do dezynfekcji - Domestos Totalna Higiena. Myje, odkaża, usuwa mikroorganizmy - skutecznie.
FriscoNowy, zapakowany
za 1 szt. / 700 ml
11,41 / l
EAN: 8712561472364
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Składniki

Pokaż

Składniki

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

związki wybielające na bazie tlenu

kompozycja zapachowa

zawiera substancję czynną nadtlenek wodoru 2 g / 100 g

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Instrukcja użycia (dezynfekcja): Rozprowadź żel równomiernie pod obrzeżem muszli (80 ml); pozostaw aby zadziałał, spłucz. Użyj szczotki jeśli to konieczne. Najlepsze efekty czyszczące po 30 minutach. Efekt bakteriobójczy po 5 minutach. Na powierzchniach umytych grzybobójczy po 15 min. W przypadku silnych zabrudzeń pozostaw na 60 min. Produkt do czyszczenia toalet; wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze; preparat nie do stosowania w obszarze klinicznym. Zalecenia: Stosować tylko do czyszczenia toalet. Zawsze zapoznaj się z informacjami zawartymi na etykiecie. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, aby nie dopuścić do wycieku substancji, z dala od promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po użyciu umyć ręce. Pierwsza pomoc: Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. W przypadku nadmiernego wdychania wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Wezwać pomoc medyczną w przypadku występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku spożycia bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej, skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Podrażniający usta, gardło, żołądek. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami, kanalizacją. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Pozostałości produktu przekazać podmiotowi uprawnionemu do utylizacji i unieszkodliwianiu odpadów.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

700

Jednostka

ml

Waga brutto: 776

Wymiar liczbowy: 700

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ: Butelka plastikowa

Informacje o recyklingu

Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

estoński

węgierski

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Domestos Total Hygiene Żel do czyszczenia toalet Lime Fresh Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: kwas sulfamidowy; nadtlenek wodoru; alkiloamina łojowa, uwodorniona, oksyetylenowana 2 molami tlenku etylenu. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5319/13.

Rozporządzenie CLP

działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Domestos Totalna Higiena, rewolucja wśród żeli do czyszczenia toalet! Posiada innowacyjny "Dozownik Multi-Jet" pozwalający na dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc! Skuteczna formuła zabija bakterie i niszczy brud i kamień. Pozostawia ochronną warstwę pomagającą zapobiegać przywieraniu brudu.

Cechy

dozownik Multi-Jet - maksymalny zasięg

dezynfekuje i czyści

Marka

Domestos

Marka: Domestos

Podmarka: Total Hygiene

Produkt

Nazwa funkcjonalnaŻel do czyszczenia toalet
WariantLime Fresh

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

Logotypy stron trzecich

A.I.S.E.

Cleanright.eu

Dane teleadresowe

Pokaż

Nazwa i adres producenta

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Adres zwrotny

Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 801 610 610 www.unilever.com

Telefon/Fax kontaktowy

801610610

Adres internetowy

www.unilever.com