Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „Trzy zgrzewki wody Kropla Beskidu za 1 gr/szt.”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Trzy zgrzewki wody Kropla Beskidu za 1 gr/szt.
 2. Promocja „Trzy zgrzewki wody Kropla Beskidu za 1 gr/szt.” zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A.z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132847981, Regon 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja trwa od 02.01.2019 r. do 31.03.2019 r.
 4. Promocja dotyczy produktów marki Kropla Beskidu, wybranych spośród dwóch poniższych wariantów:
 • KROPLA BESKIDU Naturalna woda mineralna gazowana 6x1,5l. EAN: 5449000114105
 • KROPLA BESKIDU Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1,5l. EAN: 5449000114105
 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i na jego subdomenach.
 2. Możliwość zakupu trzech produktów promocyjnego za 1 gr każdy przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

(a) Na stronie https://www.frisco.pl/?odbierz-bon=woda_za_1gr zaakceptują regulamin promocji.

(b) Wyrażą zgodę na wysyłkę przez Frisco S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 kuponów rabatowych na podany adres e-mail.     

(c) Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kody promocyjne. Kody promocyjne zostaną przesłane w czasie do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.

(d) W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodów dokonają pierwszego zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 5 na kwotę minimum 100 zł.

(e) Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą wybrany jeden z dwóch kodów promocyjnych otrzymanych na zarejestrowany adres email i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.

 1. Trzy sztuki wybranego produktu promocyjnego zostaną dodane do zamówienia automatycznie z ceną 1 gr/sztuka
 2. Każdemu Klientowi spełniającemu warunki wzięcia udziału w Promocji przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z promocji i wyłącznie przy okazji dokonywania pierwszych zakupów (w razie niewykorzystania kodów przy okazji pierwszych zakupów, kody tracą ważność i nie mogą być wykorzystane przy okazji kolejnych zakupów, nawet jeśli dokonywane są one w terminie wskazanym w pkt. 6 ppkt. (4) powyżej).
 3. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco S.A, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Trzy zgrzewki wody Kropla Beskidu za 1 gr/szt.” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 6. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej frisco.pl.
 9. Administratorem danych jest Frisco S.A. siedzibą w Warszawie ul. Omulewska 27, 04-182. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji umowy oraz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami lub konieczność dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.