Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

Glade by Brise One Touch Odświeżacz powietrza Japoński Ogród 2x10ml 20 ml

Skoncentrowany odświeżacz powietrza

Glade by Brise One Touch Odświeżacz powietrza Japoński Ogród 2x10ml 20 ml
FriscoNowy, zapakowany
10,99
za 1 szt. / 20 ml
549,50 / l
EAN: 5000204902785
chwilowo niedostępny
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj

Glade by Brise One Touch Mini Spray z nowym przenośnym urządzeniem. Możesz użyć wszędzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego odświeżenia.

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. Umieść zapas w urządzeniu - "kliknięcie" sugeruje, że jest on umieszczony poprawnie. 2. Nie kieruj dyfuzora w kierunku oczu. Zamknij pokrywkę i naciśnij, aby uwolnić zapach. Rozpylać z dala od twarzy. Umieszczanie na ścianie: 1. Usuń taśmę zabezpieczającą i przymocuj podstawkę do ściany, kierując logo Glade by Brise ku górze. 2. Umieść urządzenie w podstawce, wyjmij je, jeśli tylko potrzebujesz odświeżenia w dowolnym pomieszczeniu w domu.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

2 x 10

Jednostka

ml

Waga brutto: 66

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 2

Wymiar liczbowy: 10

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Liczba użyć

2

Rodzaj opakowania

Typ: Zawieszka

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade by Brise One Touch Mini Spray Japoński Ogród - skoncentrowany odświeżacz powietrza. Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać jak odpady z gospodarstw domowych. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, α-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 2-benzylideneheptanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo- 2-naftylo)etan-1-on, d-limonen, salicylan (Z)-3-heksenylu, 2-(4-tert- butylobenzylo)propionaldehyd, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Rozporządzenie CLP

płomień: Niebezpieczeństwo

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Glade by Brise One Touch Mini Spray z nowym przenośnym urządzeniem. Możesz użyć wszędzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego odświeżenia.

Cechy

eliminuje nieprzyjemny zapach

zapas 1+1 gratis

Marka

Glade by Brise

Marka: Glade by Brise

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Podmarka: One Touch

Produkt

Nazwa funkcjonalnaSkoncentrowany odświeżacz powietrza
WariantJapoński Ogród

Pochodzenie

UE

Rodzaj opakowania promocyjnego

Promocja pozostała na opakowaniu

Dodatkowa zawartość

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel. +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com www.scjproducts.info

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjohnson.com

www.scjproducts.info

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa