Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

MR MUSCLE Środek do czyszczenia piekarnik i grill - aerozol 300 ml

Mr Muscle do czyszczenia piekarnika.

Data ważności: 01-02-2020
Aerozol do czyszczenia grilla i piekarnika - Mr Muscle. To innowacja wśród środków czyszczących.
FriscoNowy, zapakowany
15,99
za 1 szt. / 300 ml
53,30 / l
EAN: 5201420163305
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj

Środek do czyszczenia grilla i piekarnika w 300 ml aerozolu Mr Muscle to prawdziwa rewolucja na polskim rynku środków czyszczących. Przeznaczony jest do urządzeń zimnych. Łatwa aplikacja, dzięki aerozolowi ułatwia używanie a przy tym nie wymaga uciążliwego szorowania nawet trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Środek do czyszczenia grilla i piekarnika zawiera w swoim składzie składniki, które rozpuszczają brud już po kilku chwilach od aplikacji. Doskonały do rutynowych porządków.

Czyszczenie grilla i piekarnika:

  • Z tłustych plam i pozostałości po obróbce potraw
  • Z zacieków
  • Z pozostałości węgla i drewna po obróbce termicznej wszelkich potraw

Składniki

Pokaż

Składniki

<5% alifatyczne węglowodory

<5% polikarboksylany

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne

kompozycja zapachowa

Limonene

Methylchloroisothiazolinone

Methylisothiazolinone

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Przygotowanie i stosowanie

Przeczytaj etykietę przed zastosowaniem. Sposób użycia: Przeczytaj etykietę, postępuj zawsze zgodnie ze sposobem użycia. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta piekarnika. Stosować do czyszczenia zimnego piekarnika. 1. Używać gumowych rękawiczek, chronić ręce podczas rozpylania. W przypadku rozprysku, aby uniknąć poparzeń, myć ręce dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut i zasięgnąć porady lekarza. 2. Odłączyć piekarnik od zasilania i wyłączyć światełko kontrolne. Zabezpieczyć podłogę przed piekarnikiem i wszystkie inne powierzchnie dookoła piekarnika. W celu ułatwienia czyszczenia wyjąć ruszt. 3. Wstrząsnąć pojemnik przed i w trakcie czyszczenia. Trzymać puszkę w pozycji pionowej. 4. Spryskiwać wewnętrzne ścianki piekarnika oraz szklane drzwiczki z odległości około 20-30 cm. Nie spryskiwać obrzeży piekarnika, światełka kontrolnego, palników. 5. Po spryskaniu zamknąć drzwiczki piekarnika. Pozostawić produkt nie dłużej niż 30 minut. 6. Używać rękawic, spryskaną powierzchnię wycierać dokładnie mokrą ścierką lub gąbką, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Uważać na rozpryskiwanie i kapanie. 7. Pamiętać, aby przed ponownym włączeniem piekarnika lub światełka kontrolnego dokładnie wywietrzyć piekarnik. 8. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć. 9. Zabezpiecz opakowanie przed dziećmi przy użyciu specjalnego korka. Do użytku wyłącznie we wnętrzu piekarnika. Nie stosować do samoczyszczących się piekarników, kuchenek mikrofalowych, rozgrzanych piekarników, powierzchni zewnętrznych, chromowanych, z aluminium, cynku, miedzi, plastiku oraz powierzchni lakierowanych. Nie stosować na zewnątrz. Sposób otwierania: naciśnij i pociągnij.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

300

Jednostka

ml

Waga brutto: 398

Wymiar liczbowy: 300

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ: Aerozol

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

inne

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: wodorotlenek sodu. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem, Chronić przed światłem słonecznych, Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać zgodnie ze sposobem użycia. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.

Rozporządzenie CLP

działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Informacje producenta

Pokaż

Cechy

ważne! silny środek czyszczący

łatwe czyszczenie zimnego piekarnika

Marka

Mr Muscle

Marka: Mr Muscle

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Produkt

Nazwa funkcjonalnaŚrodek czyszczący
Wariantdo piekarnika

Pochodzenie

UE

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjproducts.info www.scjohnson.com

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.com

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa