Zamawiam
Koszyk: 0,00

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „50 zł zniżki z Masterpass”

 

Regulamin promocji „50 zł zniżki z Masterpass”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji Masterpass (50 zł zniżki z Masterpass)
 1. Akcja „50 zł zniżki z Masterpass”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 1. Promocja będzie trwała od dnia 02.01.2017 r. od godziny 8:00 do 28.02.2017 do godziny 23.59 lub do wyczerpania puli zniżek, zwaną dalej „Ilość zniżek”.
 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.

 

 1. Zasady Promocji

 

 1. Zniżka przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 

  1. Na stronie http://lpx.frisco.pl/masterpass zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
  2. W terminie 2 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę powyżej 200 zł oraz wybiorą metodę płatności Masterpass (tj. zapisaną w portfelu Masterpass kartą płatniczą Mastercard lub Maestro)
  3. podczas płatności za zakupy, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.

 

 1. Ilość zniżek jest ograniczona: 2207 zniżek po 50 zł podczas trwania całej promocji.
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo 5-cio krotnego skorzystania ze zniżki, każdorazowo spełniając warunki otrzymania zniżki zgodnie z pkt 5 powyżej.
 2. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 1. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „50 zł zniżki z Masterpass” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.