Szanowni Państwo, ze względu na wzmożone zainteresowanie zakupami, dostępne terminy dostaw mogą być odległe. Codziennie o godz. 9:00 oraz 19:00 otwieramy dodatkowe terminy dostaw na dzień kolejny. O dostępności terminów informujemy również za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zachęcamy do jej pobrania.

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin supermarketu Frisco.pl obowiązujący od 24.03.2017

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sprzedawca

1.1.1 Sklep Frisco.pl działający pod adresem internetowym www.frisco.pl oraz jego subdomenach jest własnością Frisco.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Omulewskiej 27, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000261409, NIP: 1132619524, REGON: 140558972, kapitał zakładowy: 20.737.150,00 zł.

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez Frisco.pl oraz sklepy działające w subdomenach Frisco.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

1.3.1 Do korzystania z usług Frisco.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Frisco.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

1.3.2 Zamówienie w sklepie internetowym Frisco.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych.

1.3.3 Dostęp do Frisco.pl może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

  1. ZAKUPY WE FRISCO.PL

2.1. Działalność

Frisco.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe Frisco.pl., a w przypadku napojów alkoholowych sprzedaż prowadzona jest w siedzibie sklepu Frisco.pl.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Frisco.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty Frisco.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną..

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych Frisco.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Frisco.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 Frisco.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we Frisco.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

2.5. Sprzedaż alkoholu

2.5.1 Sprzedaż alkoholu prowadzona jest przez Frisco.pl Sp. z o.o. w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Omulewskiej 27.

2.5.2 Klient zamawiający alkohol zobowiązany jest udzielić podmiotowi wskazanemu przy składaniu zamówienia (Dostawca), który będzie odbierał zamówiony alkohol w punkcie sprzedaży upoważnienia do odbioru zamówionego alkoholu w imieniu klienta. W wypadku braku takiego upoważnienia, klient ma obowiązek osobiście odebrać alkohol w miejscu sprzedaży, tj siedzibie Frisco.pl sp. z o.o.

2.5.3. W chwili wydania zakupionego alkoholu podmiotowi upoważnionemu przez klienta, następuje przeniesienie posiadania zakupionego alkoholu na klienta.

2.5.4 Frisco.pl zastrzega, iż zakupiony alkohol Dostawca ma prawo wydać tylko osobom pełnoletnim i nie będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dostawcy mają prawo poprosić osobę odbierającą zakupiony alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zakupionego alkoholu przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, Dostawca Frisco.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu, a Frisco.pl upoważniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.6. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Frisco.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.7. Upusty, promocje i vouchery

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez Frisco.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami, a w szczególności nie dotyczy produktów z kategorii alkohol.

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z Programami Oszczędnościowymi.

2.7.3 Bez względu na wartość upustu cenowego kwota do zapłaty za zamówienie uwzględniające udzielone upusty nie może być niższa niż 5 (pięć) zł. Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.4 Dostępne Programy Oszczędnościowe:

2.7.4.1 Save Big

2.7.4.1.1 Program ten skierowany jest do Klientów regularnie składających zamówienia.

2.7.4.1.2 Klient składa 10 zamówień, a 11 zamówienie otrzymuje w specjalnej cenie 0,01 zł za każdy produkt objęty Programem.

2.7.4.1.3 Warunkiem realizacji 11 zamówienia jest wartość średnia poprzednich 10 zamówień nie niższa niż 400,00 zł.

2.7.4.1.4 Klient od złożenia pierwszego zamówienia ma 6 miesięcy na złożenie kolejnych zamówień. Jedenaste zamówienie o średniej wartości poprzednich dziesięciu (nie niższej niż 400 zł) otrzymasz w specjalnej cenie 1 grosz za każdy wybrany produkt.

2.7.4.1.5 Za jedenaste zakupy o wartości wyższej niż średnia wartość poprzednich dziesięciu zamówień (nie mniej niż 400 zł) zapłacisz tylko kwotę wynikającą z różnicy między wartością jedenastego zamówienia, a średnią z poprzednich dziesięciu.

2.7.4.1.6 11 zamówienie musi zostać złożone w ciągu tych 6 miesięcy.

2.7.4.2 Ulubione Produkty 20% Taniej.

2.7.4.2.1 Program ten skierowany jest do Klientów preferujących produkty z wybranej kategorii, wskazanej do wyboru w chwili przystępowania do programu, po zalogowaniu się do konta we Frisco.

2.7.4.2.2 Na produkty z wybranej kategorii Klient otrzymuje cenę niższą o 20% od podanej na stronie.

2.7.4.2.3 Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie zamówienia o minimalnej wartości koszyka nie niższej niż 300,00 zł.

2.7.4.2.4 Udzielony rabat dotyczy produktów z wybranej kategorii, pod warunkiem, że ich udział procentowy w całkowitej wartości koszyka, nie przekroczy 30%. Jeśli Klient przekroczy udział wybranych produktów ponad maksymalną granicę 30%, automatycznie otrzyma rabat na produkty, które mieszczą się w granicy do 30%, a pozostałe nie będą objęte rabatem.

2.7.4.3 Bezpłatna wygoda

2.7.4.3.1 Klient korzystający z zamówień realizowanych przez dostawców Frisco.pl, przy każdorazowej wartości nie niższej niż 150,00 zł, otrzymuje możliwość wykupienia Pakietu Bezpłatnych Dostaw.

2.7.4.3.2 Cennik Pakietów Bezpłatnych Dostaw:

2.7.4.3.2.1 Pakiet na 1 miesiąc – 29,00 zł.

2.7.4.3.2.2 Pakiet na 3 miesiące – 69,00 zł.

2.7.4.3.2.3 Pakiet na 6 miesięcy – 99,00 zł.

2.7.4.3.3 Opłata za wybrany Pakiet zostanie doliczona do pierwszej faktury.

2.7.4.4 Zasady ogólne:

2.7.4.4.1 Udział w Programie Oszczędnościowym jest dobrowolny.

2.7.4.4.2 Klient może w określonym czasie brać udział tylko w jednym z programów oszczędnościowych.

2.7.4.4.3 Klient wyraża wole przystąpienia do programu po przez kliknięcie przycisku wybierz umiejscowionego pod opisem wybranego programu. Opis i aktywny przycisk Klient znajdzie po zalogowaniu się do swojego konta we Frisco.

2.7.4.4.4 Przy każdym ponownym logowaniu do swojego konta we Frisco Klient będzie widział, z którego programu korzysta i w jakim etapie zaawansowania się znajduje w danym momencie.

2.7.4.4.4 Klient w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie. Aby wyrazić taką wolę, zobowiązany jest wysłać, ze swojego adresu mailowego, który wskazał przy rejestracji, wiadomość na adres frisco@frisco.pl. Pracownik Frisco potwierdzi odstąpienia od Programu Oszczędnościowego drogą mailową.

2.7.5 Frisco.pl może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.8. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Frisco.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Frisco.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca:

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa i koszty dostawy

2.10.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Frisco.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Frisco.pl, z tym zastrzeżeniem, iż dostawy napojów alkoholowych dokonują wyłącznie dostawcy Frisco.pl, posiadający upoważnienie przez klienta do odbioru w jego imieniu napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

2.10.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w pomocy sklepu dostępnej pod adresem:

https://www.frisco.pl/stn,pomoc/page,topic/id,28109672

2.10.3 ograniczenie ilościowe:

2.10.3.1 Frisco.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

Szczegóły dotyczące limitów znajdują się pod adresem:

https://www.frisco.pl/stn,pomoc/page,topic/id,213161145

 

  1. ZAMÓWIENIE KLIENTA

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej lub z aplikacji mobilnej Frisco.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj".

3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia:

3.3.1 Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu:

3.3.2.1 w niedzielę do godziny 11:00 - zamówienie z dostawą na poniedziałek od 7:00 do 14:00;

3.3.2.2 od poniedziałku do piątku, do godziny 11:00 - zamówienie z dostawą na ten sam dzień w godzinach od 19:00 do 23:00;

3.3.2.3 od poniedziałku do czwartku, do godziny 15:00 – zamówienie z dostawą na kolejny dzień (od wtorku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00;

3.3.2.4 w piątek do godziny 15:00 - zamówienie z dostawą na sobotę od 7:00 do 23:00;

3.3.2.5 od niedzieli do czwartku, do godziny 23:00 – zamówienie z dostawą na kolejny dzień (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 15:00 do 23:00.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia:

3.4.1.1 w niedzielę do godziny 11:00 - zamówienie z dostawą na poniedziałek od 7:00 do 14:00;

3.4.1.2 od poniedziałku do piątku, do godziny 11:00 - zamówienie z dostawą na ten sam dzień w godzinach od 19:00 do 23:00;

3.4.1.3 od poniedziałku do czwartku, do godziny 15:00 – zamówienie z dostawą na kolejny dzień (od wtorku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00;

3.4.1.4 w piątek do godziny 15:00 - zamówienie z dostawą na sobotę od 7:00 do 23:00;

3.5.1.5 od niedzieli do czwartku, do godziny 23:00 – zamówienie z dostawą na kolejny dzień (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 15:00 do 23:00.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Frisco.pl Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.), dostarczanej prasy.

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

3.5.4 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu zwróconych produktów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostawy realizowane, przez dostawców Frisco.pl, są we wszystkie dni robocze (poniedziałek - sobota) w godzinach od 7.00 do 14:00 oraz od 15:00 do 23.00. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.

3.6.3 Dostawy realizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej, są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Frisco.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Frisco.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

3.8.1.1 przez dostawców Frisco.pl - wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym.

3.8.1.2 przez firmę kurierską - najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Frisco.pl, przy czym:

3.8.1.2.1 w przypadku zamówień opłacanych z góry, Frisco.pl pakuje zamówienia na drugi dzień po zaksięgowaniu płatności oraz przekazuje je do firmy kurierskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.8.1.2.2 w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze, Frisco.pl pakuje i przekazuje zamówienia do firmy kurierskiej w ciągu maksymalnie najbliższych 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia (od poniedziałku do piątku).

3.8.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Frisco.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Frisco.pl za wymagające potwierdzenia.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

3.9.1.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. 

3.9.1.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. 

3.10. Faktura

Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Frisco.pl Sp. z o.o. wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

  1. PŁATNOŚCI

4.1. Sposoby płatności

Klient Frisco.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1 za zakupy realizowane przez dostawców Frisco:

płatność kartą (dostawcy Frisco.pl wyposażeni są w mobilne terminale)

gotówką przy odbiorze

bonami BONUS SYSTEM przy odbiorze (z możliwością dopłaty części sumy gotówką lub kartą, jednak bez możliwości wydania reszty gdy wartość bonów przekroczy kwotę za zakupy)

bonami Sodexo przy odbiorze (z możliwością dopłaty części sumy gotówką lub kartą, jednak bez możliwości wydania reszty gdy wartość bonów przekroczy kwotę za zakupy)

płatność kartą online

płatność przelewem online

płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).

4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

płatność kartą online

płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe)

płatność zwykłym przelewem (offline)

gotówką przy odbiorze

4.2. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Frisco.pl Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Frisco.pl Sp. z o.o.

4.3. Rozliczanie niedopłat i nadpłat:

4.3.1 Frisco.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso, ryby itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednią ikoną. Podane na stronie Frisco.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20% Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.

4.3.2 Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.3.2.1 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Frisco.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.3.2.2 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Frisco.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) od wartości kolejnego zamówienia.

4.3.3 Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce 'Rozliczenia' po zalogowaniu się do swojego konta we Frisco.pl.

  1. DOSTAWA

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca Frisco.pl:

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.1.3 W przypadku dostawy alkoholu dostawca może wydać zamówienie jedynie osobie pełnoletniej i nie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu .

5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę Frisco.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca Frisco.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

5.2.1.3 Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za produkty, których jakość wyraźnie się pogorszyła z jego winy. Klient ma prawo nie przyjąć zamówienia. Wtedy uiszcza zapłatę tylko z tytułu produktów, które straciły wartość z jego winy.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Frisco.pl.

5.2.2.3 Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.2.4 Frisco.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

  1. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Frisco.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Frisco.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta Frisco.pl, drogą mailową na adres frisco@frisco.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. Frisco.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. Frisco.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Frisco.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Frisco.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .

7.2. Dostarczenie wiadomości email

Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Frisco.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

Frisco.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Frisco.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

  1. Frisco.pl - Zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony frisco.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) �Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych �(Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Frisco.pl, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

  1. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy Frisco.pl pod adresem https://www.frisco.pl/stn,regulation

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Frisco.pl i przejściu do zakładki Moje zamówienia.