Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „20 zł zniżki na kolejne zakupy ”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „20 zł zniżki na kolejne zakupy”

 

 1. Promocja „20 zł zniżki na kolejne zakupy”, zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.

 

 1. Promocja będzie trwała od dnia 18.04.2017 r. od godziny 8:00 do 30.04.2017 do godziny 23.59.

 

 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.

 

 1. Zasady Promocji

 

 1. Zniżka przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 a) W terminie 18.04 – 23.04.2017 r. dokonają zakupu w sklepie Frisco.

 b) W terminie 24.04 – 30.04.2017r. dokonają kolejnego zakupu w sklepie Frisco o minimalnej wartości 150 zł, oraz podczas płatności za zakupy, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”. Kod zostanie przesłany w dniu 24.04.2017 r. na adres email, podany podczas rejestracji konta w sklepie Frisco.

 

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną kodów rabatowych oraz informacji o promocjach. Zgodę można wyrazić w ustawieniach konta na stronie www.frisco.pl w zakładce Komunikacja.
 3. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.

 

 1. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „20 zł zniżki na kolejne zakupy” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.