Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

Regulamin promocji „20% zniżki na produkty z kategorii domowe ”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „20% zniżki na produkty z kategorii domowe ”

 

 1. Promocja „20% zniżki na produkty z kategorii domowe ” zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.

 

 1. Promocja będzie trwała od dnia 22.05.2017 r. od godziny 8:00 do 11.06.2017 do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli zniżek, zwaną dalej „Ilość zniżek”.

 

 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.

 

 1. Zasady Promocji

 

 1. Zniżka przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 a)Na stronie https://www.frisco.pl/?odbierz-bon=coupon_ZDR_domowe zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.

 b)W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę minimum 200 zł.

c) Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.

 

 d) Wartość procentowa vouchera zniżka 20% pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji z kategorii domowe na zamówieniu, przy ograniczeniu 1000 zł dla maksymalnej wartości zakupów. Proporcjonalnie pomniejszone ceny wszystkich produktów z kategorii domowe na zamówieniu będą widoczne w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 

 1. Ilość zniżek jest ograniczona: 1000 zniżek 20% na produkty z kategorii domowe podczas trwania całej promocji.

 

 7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki, każdorazowo spełniając warunki otrzymania zniżki zgodnie z pkt 5 powyżej.

 

8. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.

 

9. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „25 zł zniżki na pierwsze zakupy ” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej frisco.pl.

 

 

 1. Administrator Danych Osobowych 

14. Administratorem danych jest Frisco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul.Omulewska 27, 04-182 zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu wysłania informacji handlowej. Spółka informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135).