Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „25 zł zniżki na pierwsze zakupy”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „25 zł zniżki na pierwsze zakupy”
 2. Promocja „25 zł zniżki na pierwsze zakupy”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 01.02.2018 r. od godziny 8:00 do 15.03.2018 do godziny 23.59.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. Zniżka przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 6. Na stronie www.frisco.pl/nowi-klienci zaakceptują regulamin promocji
 7. Wyrażą zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Frisco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-182, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 8. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę minimum 150 zł.
 10. Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.
 11. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Kwota vouchera 25 zł pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji na zamówieniu. Proporcjonalnie pomniejszone ceny wszystkich produktów na zamówieniu będą widoczne w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma droga mailową na wskazany przez niego adres.
 13. Promocja nie obejmuje produktów alkoholowych.
 14. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki.
 15. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 16. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „25 zł zniżki na pierwsze zakupy ” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 17. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 19. Administratorem danych osobowych jest Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, który przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 20 w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysłania kodu rabatowego. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody za pośrednictwem linka umieszczonego każdorazowo w przesyłanych wiadomościach lub poprzez przesłanie wiadomości na adres: frisco@frisco.pl
 20. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail
 21. Administrator danych przetwarza powyższe dane wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z obsługą Promocji oraz wysyłki bezpłatnego Newslettera. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).
 22. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża oddzielną zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do przesyłania mu przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych (ofert), w szczególności bezpłatnego Newslettera, w rozumieniu 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243).”
 23. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.