Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulaminy akcji "Płacę z IKO we Frisco.pl"

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminami akcji  "Płacę z IKO we Frisco.pl"

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Płacę z IKO we Frisco.pl”
(„Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Frisco.pl spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Omulewskiej 27, KRS: 0000261409, NIP:
1132619524 , REGON: 14055897200000 („Organizator”).
3. Promocja obowiązuje od dnia 19 czerwca 2015 r. do dnia 19 lipca 2015 r.
4. Promocja jest skierowana do:
a. Użytkowników IKO powiązanego z kontem Inteligo, którzy w danych korespondencyjnych (Adres korespondencyjny) podanych do
wiadomości Inteligo mają jeden z numerów kodu pocztowego wskazanych w załączniku do niniejszego regulaminu oraz wyrazili zgodę
na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym zarówno aktywacja IKO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych nie może nastąpić później niż 17 czerwca 2015 r. oraz
b. Użytkowników IKO powiązanego z rachunkiem w PKO Banku Polskim, którzy w danych korespondencyjnych (Adres
korespondencyjny) podanych do wiadomości Inteligo mają jeden z numerów kodu pocztowego wskazanych w załączniku do niniejszego
regulaminu oraz wyrazili zgodęna marketing podmiotów współpracujących z bankiem i marketing elektroniczny, przy czym zarówno
aktywacja IKO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie może nastąpić później niż 17 czerwca
2015 r.
zwanych dalej Uczestnikami.
5. Promocja umożliwia wszystkim Uczestnikom otrzymanie kodu promocyjnego uprawniającego do zniżki 30 zł (słownie: trzydzieści
złotych) na pierwsze zakupy wykonane w sklepie Firsco.pl.
6. Kod promocyjny na otrzymanie zniżki 30 zł jest jednorazowy i ważny do 19 lipca 2015 r.
7. Kod promocyjny zostanie udostępniony Uczestnikom spełniającym kryteria opisane w pkt. 4 w Poczcie iPKO oraz Inteligo nie wcześniej
niż 19 czerwca 2015 r. i nie później niż 23 czerwca 2015 r.
8. Warunkami skorzystania z promocji są: :
a. dokonanie zakupu w sklepie Frisco.pl w okresie trwania promocji na kwotę minimum 150 zł,
b. podanie w formularzu zakupu kodu promocyjnego,
c. zapłacenie za w/w zakupy przy pomocy płatności „Płacę z IKO”.
9. Zniżka nie obowiązuje na produkty z działu zdrowie i uroda oraz alkohol i wyroby tytoniowe.
10. Reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy powinni składać drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail bok@frisco.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami, promocjami oraz programami rabatowymi oferowanymi przez Organizatora.
12. Sposób realizacji zamówień objętych promocją „Płacę z IKO we Frisco.pl”, zasady składania reklamacji oraz postanowienia dotyczące
ochrony danych osobowych są określone w Regulaminie Organizatora pod adresem https://www.frisco.pl/.
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.frisco.pl/.
REGULAMIN KONKURSU „PŁACĘ Z IKO WE FRISCO.PL”


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Płacę z IKO we Frisco.pl”
Kody pocztowe adresów objętych promocją:
- Od 00-001 do 04-999 oraz wszystkie wymienione poniżej:
05-075
05-077
05-080
05-082
05-083
05-090
05-091
05-092
05-110
05-119
05-120
05-126
05-220
05-270
05-420
05-500
05-503
05-506
05-509
05-510
05-520
05-552
05-800
05-802
05-803
05-804
05-806
05-807
05-816
05-820
05-822
05-830
05-840