Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Informacje o supermarkecie Frisco.pl

Frisco S.A.

Siedziba: 03-840 Warszawa, ul. Grochowska 306/308
Telefon: (+48 22) 331 50 00
E-mail: frisco@ frisco.pl
 
Frisco S.A. jest spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000401344
NIP: 1132847981
REGON: 145819360
BDO: 000109941
Kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN