Ładowanie...

New application

Please describe your issue. Our support team will contact you as quickly as possible.

Frisco.pl Sp. z o.o.

Siedziba: 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 27
Telefon: (+48 22) 331 50 00
E-mail: frisco@ frisco.pl
 
Frisco.pl Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000261409
NIP: 1132619524
REGON: 140558972
Kapitał zakładowy: 20.737.150,00 zł.