Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                                                                     Adresat:

                                                                       Frisco.pl Sp. z o.o.
                                                                      
Omulewska 27
                                                                      
04 – 128 Warszawa
                                                                      
e-mail: bok@frisco.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

Data odbioru: 


______________________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 


______________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):

______________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

______________________________________________________________________________

Data:

______________________________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić