Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „Kupon na darmową dostawę”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Kupon na darmową dostawę”
 2. Promocja „Kupon na darmową dostawę”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132847981, Regon 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 08.05.2019 r. od godziny 8:00 do 31.08.2019 do godziny 23.59.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. Promocja przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 6. Na stronie www.frisco.pl/?odbierz-bon=darmowa_dostawa zaakceptują regulamin promocji
 7. Wyrażą zgodę na otrzymywanie od Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 treści marketingowych w postaci bezpłatnego newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych oraz kuponach rabatowych) pocztą elektroniczną. *
 8. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę minimum 170 zł.
 10. Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.
 11. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Przesłany kod obniży koszt dostawy dla wybranego okna dostawy do 0 zł.
 13. Promocja nie obejmuje produktów alkoholowych.
 14. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki.
 15. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 16. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Kupon na darmową dostawę ” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 17. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 19. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.