Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „15 zł zniżki dla Klientów Banku Citi Handlowy”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „15 zł zniżki dla Klientów Banku Citi Handlowy”
 2. Promocja „15 zł zniżki dla Klientów Banku Citi Handlowy”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840, ul. Grochowska 306/308, NIP 1132847981, Regon 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020.Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pli jego subdomenach.
 4. Zniżka przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 5. Na stronie https://www.frisco.pl/stn,akcja-gazetka/n,pieczywo?odbierz-bon=Citi_Handlowy_powracajacy zaakceptują regulamin promocji.
 6. Wyrażą zgodę na otrzymywanie od Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 treści marketingowych w postaci bezpłatnego newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych oraz kuponach rabatowych) pocztą elektroniczną. *
 7. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę minimum 250 zł.
 9. Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.
 10. Kwota vouchera 15 zł pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji na zamówieniu. Proporcjonalnie pomniejszone ceny wszystkich produktów na zamówieniu będą widoczne w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma droga mailową na wskazany przez niego adres.
 11. Promocja nie obejmuje produktów alkoholowych i mleka początkowego.
 12. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wielokrotnego skorzystania ze zniżki spełniając każdorazowo warunki z punktów 5-7 niniejszego regulaminu.
 13. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 14. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 15. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem na kopercie „15 zł zniżki dla Klientów Banku Citi Handlowy” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 16. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 18. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.