Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „30 zł zniżki na pierwsze zakupy dla pracowników ManpowerGroup”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „30 zł zniżki na pierwsze zakupy dla pracowników ManpowerGroup”
 2. Promocja „30 zł zniżki na pierwsze zakupy dla pracowników ManpowerGroup”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132619524, Regon 140558972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000261409, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 09.2018 r. do 31.12.2018.Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 4. Zniżka przysługuje Klientom, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 5. Na stronie https://www.frisco.pl/?odbierz-bon=manpowergroup zaakceptują regulamin promocji.
 6. Wyrażą zgodę na wysyłkę przez Frisco.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 kuponów rabatowych na podany adres e-mail.
 7. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają pierwszego zakupu na stronie promocyjnej wskazanej w pkt 4 na kwotę minimum 150 zł.
 9. Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.
 10. Kwota vouchera 30 zł pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji na zamówieniu. Proporcjonalnie pomniejszone ceny wszystkich produktów na zamówieniu będą widoczne w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma droga mailową na wskazany przez niego adres.
 11. Promocja nie obejmuje produktów alkoholowych i mleka początkowego.
 12. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki.
 13. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 14. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 15. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „30 zł zniżki na pierwsze zakupy dla pracowników ManpowerGroup” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 16. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 18. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.