Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji „20% rabatu na kategorię Świeże”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „20% rabatu na kategorię Świeże”
 2. Promocja „20% rabatu na kategorię Świeże”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-128, ul. Omulewska 27, NIP 1132847981, Regon 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 13.05.2019 r. od godziny 8:00 do 31.05.2019 do godziny 23.59.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. Zniżka 20% na kategorię Świeże przysługuje Klientom Frisco, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
 6. Na stronie https://www.frisco.pl/stn,swieze-lp?odbierz-bon=swieze_20_procent zaakceptują regulamin promocji
 7. Wyrażą zgodę na otrzymywanie od Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 treści marketingowych w postaci bezpłatnego newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych oraz kuponach rabatowych) pocztą elektroniczną. *
 8. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do 1 godziny od momentu zarejestrowania adresu email.
 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kodu dokonają pierwszego zakupu na stronie promocyjnej produktów z kategorii produktowej objętej rabatem.
 10. Podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy (voucher)” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Użyj kodu”.

 

Voucher pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji z kategorii Świeże. Proporcjonalnie pomniejszone ceny produktów na zamówieniu będą widoczne w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo skorzystania z jednego kodu rabatowego podczas pierwszych zakupów we Frisco.
 2. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa z dopiskiem na kopercie „20% rabatu na kategorię Świeże ” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.