Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „Black Week – Rok Darmowej Dostawy 2019”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Black Week – Rok Darmowej Dostawy 2019”
 2. Promocja „Black Week – Rok Darmowej Dostawy”,  zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840, ul. Grochowska 306/308, NIP 1132847981, Regon 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 25.11.2019 r. od godziny 00:01 do 02.12.2019 do godziny 23.59.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. Promocja obejmuje użytkowników, którzy dokonają pierwszych zakupów w sklepie internetowy Frisco w okresie 25.11-02.12.2019, minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł.
 6. Kod na darmową dostawę zostanie dodany w ciągu 14 dni od zakończenia akcji do zakładki „Kupony Rabatowe” dostępnej w profilu Klienta.
 7. Skorzystanie z darmowej dostawy będzie możliwe przy każdym zamówieniu o wartości powyżej 100 zł złożonym w okresie od 03.12.2019 do 31.12.2020 roku.
 8. Promocją objęte są wyłącznie zamówienia na terenie Warszawy i okolic realizowane Frisco Vanami.
 9. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z promocji.
 10. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 11. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Black Week – Rok Darmowej Dostawy 2019” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 12. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.