Szanowni Państwo, ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakupami w naszym sklepie, dostępne terminy dostaw mogą być odległe. Pracujemy intensywnie nad poprawą sytuacji.

Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin akcji „10 + 10 zł dla Fundacji UNAWEZA”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji „10 + 10 zł dla Fundacji UNAWEZA”
 2. Akcja „10 + 10 zł dla Fundacji UNAWEZA”,  zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840, ul. Grochowska 306/308, NIP 1132847981, REGON 145819360, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Akcja będzie trwała od dnia 15.01.2020 r. od godziny 00:01 do odwołania.
 4. Akcja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. W ramach akcji każda osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym Frisco w okresie trwania akcji będzie miała możliwość jednokrotnego i jednorazowego skorzystania z kodu rabatowego UNAWEZA, podczas dowolnych zakupów spełniających wskazane poniżej warunki, dokonanych w okresie trwania akcji.
 6. W celu skorzystania z kodu rabatowego należy podczas składania zamówienia w polu „Podaj kod rabatowy” wprowadzić kod „UNAWEZA” i zatwierdzić przyciskiem „Użyj kodu”.
 7. Po skorzystaniu z kodu kwota 10 zł pomniejszy proporcjonalnie cenę każdej pozycji w zamówieniu. Proporcjonalnie pomniejszone ceny wszystkich produktów na zamówieniu będą widoczne po zatwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzyma drogą mailową na skazany przez niego adres.
 8. Dodatkowo, za każdy wykorzystany kod UNAWEZA Frisco deklaruje przekazanie darowizny w kwocie 10 zł na rzecz Fundacji UNAWEZA.
 9. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego skorzystania z Kodu UNAWEZA.
 10. Kod UNAWEZA obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Frisco.
 11. Kod nie łączy się innymi promocjami.
 12. Kod nie obejmuje produktów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
 13. Kod UNAWEZA nie jest wymienialny na gotówkę.
 14. Kod obowiązuje przy zakupach za kwotę minimum 100 zł, która jest jednocześnie minimalną kwotą umożliwiającą dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.frisco.pl.
 15. Kod obowiązuje do dnia 31.12.2020, lecz organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania kodu.
 16. Klient korzystający z kodu rabatowego nie ma możliwości rezygnacji z przekazania przez Frisco darowizny na rzecz Fundacji UNAWEZA, zmiany beneficjenta darowizny ani jej kwoty.
 17. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Akcja 10 + 10 zł dla Fundacji UNAWEZA” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 18. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl.