Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „ROK DARMOWEJ DOSTAWY - 2020”

 

 1. Regulamin promocji „ROK DARMOWEJ DOSTAWY - 2020”

   

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Rok Darmowej Dostawy – 2020”.
  2. Promocja „Rok Darmowej Dostawy - 2020”,  zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840, ul. Grochowska 306/308, NIP 1132847981, Regon 145819360, BDO: 000109941 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
   w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
  3. Promocja będzie trwała od dnia03.2020 r. od godziny 00:01 do 10.04.2020 do godziny 23.59.
  4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
  5. Promocja obejmuje wszystkich użytkowników, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym Frisco
   z minimum jednym produktem z sekcji promocyjnej „Super ceny” w okresie jej trwania tj. 01.03.2020 -10.04.2020, z wyłączeniem Klientów biznesowych, tj. kont Frisco dla Biznesu. Każdy produkt uprawniający do skorzystania z promocji jest oznaczony badgem ROK DOSTAWY ZA DARMO. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł.
  6. plik.png
  7. Kod na darmową dostawę zostanie dodany w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zakupów do zakładki „Kupony Rabatowe” dostępnej w profilu Klienta.
  8. Skorzystanie z darmowej dostawy będzie możliwe przy każdym kolejnym zamówieniu o wartości powyżej 180 zł liczonym od dnia dokonania zakupu promocyjnego przez kolejne 365 dni.
  9. Promocją objęte są wyłącznie zamówienia na terenie Warszawy i okolic realizowane Frisco Vanami
   z wyłączeniem dostaw na ten sam dzień.
  10. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z promocji.
  11. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
  12. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Rok Darmowej Dostawy 2020” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
  13. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
  14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.frisco.pl