Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin promocji „10 zł rabatu za zapisanie karty płatniczej do konta Frisco”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „10 zł rabatu za zapisanie karty płatniczej do konta Frisco”.
 2. Promocja „10 zł rabatu za zapisanie karty płatniczej do konta Frisco”,  zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840, ul. Grochowska 306/308, NIP 1132847981, Regon 145819360, BDO: 000109941 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
  w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000401344, zwaną dalej „Frisco” lub „Organizator”.
 3. Promocja będzie trwała od dnia 06..07.2020 r. od godziny 00:00 do 31.08.2020 do godziny 23.59.
 4. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Frisco pod adresem: frisco.pl i jego subdomenach.
 5. Promocja obejmuje wszystkich użytkowników, którzy w okresie trwania promocji przypiszą do konta Klienta pierwszą kartę płatniczą tj. wyrażą zgodę na przypisanie karty do konta Klienta i automatyczne wykorzystanie jej do kolejnych płatności w sklepie Frisco.pl.
 6. W zamian za przypisanie karty zgodnie z pkt. użytkownik otrzyma rabat w kwocie 10 PLN brutto. Przyznanie rabatu zrealizowane zostanie poprzez kod. Kod na 10 zł rabatu zostanie przesłany na zarejestrowany we Frisco adres email Klienta w ciągu 24h od momentu wyrażenia zgody na przypisanie karty do konta Klienta.
 7. Skorzystanie z rabatu będzie możliwe przy kolejnym zamówieniu o wartości powyżej 180 zł . Kod (a tym samym możliwość uzyskania rabatu) ważny jest przez 60 kolejnych dni od otrzymania kodu.
 8. Promocją objęte są wyłącznie zamówienia na terenie Warszawy i okolic realizowane Frisco Vanami.
 9. Każdemu Klientowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z promocji.
 10. Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.
 11. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Frisco.pl, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem na kopercie „10 zł rabatu za zapisanie karty płatniczej do konta Frisco” lub wysłane na adres e-mail: bok@frisco.pl.
 12. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej frisco.pl