Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN AKCJI „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja!”

REGULAMIN AKCJI

„Zostań pomocnikiem św. Mikołaja!”

 

 1. Organizator, Fundator Nagród, Koordynator, Beneficjenci i czas trwania

 

Organizatorem akcji pod nazwą "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja!", zwanej dalej „Akcją" jest: Fundacja „Wawel z Rodziną”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 7, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321870, posiadająca REGON: 120850790, NIP: 6792997904,

 

           zwana dalej: „Organizatorem”,

 

Fundatorem Nagród w Akcji organizowanej przez Organizatora jest:

Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154, BDO 000030591, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości:  7.498.775,00 zł

          zwana dalej: „Fundatorem Nagród”.

 

1.2.   Koordynatorem Akcji jest " Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN wpłacony w całości, zwana dalej "Koordynatorem", która jest właścicielem sklepu Frisco.pl działającego pod adresem internetowym www.frisco.pl oraz jego subdomenach. Frisco.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Koordynator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji.

 

1.3.     Beneficjentami Akcji są:

 1. Dom pod Azaliami, ul. Sierakowicka 11, 80-298 Gdańsk,.
 2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Chopina 8/2A,, 40-093 Katowice,
 3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27, 31-077 Kraków.
 4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Marcelinka”, ul. Swoboda 59, 60-657 Poznań.
 5. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 1, ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław.
 6. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. zwani dalej „Beneficjentami”, na rzecz których Fundator Nagród, po zakończeniu Akcji przez Organizatora, przekaże Produkty Przekazywane.

 

1.4.     Akcja prowadzona jest w terminie od dnia 14 listopada 2022 roku od godz. 00:00 do 11 grudnia 2022 roku do godz. 23.59.

 

1.5.     Akcja odbędzie się w sklepie internetowym Frisco.pl.

 

1.6.     Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

 

 1. Uczestnik Akcji

 

2.1.     Uczestnikiem Akcji może zostać Kupujący korzystający z oferty sklepu internetowego Frisco.pl. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

 

2.2.      Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.

 

2.3.     Uczestnik, przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz regulaminem Frisco.pl. (www.frisco.pl/regulamin). Udział Uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację treści niniejszego regulaminu.

 

2.4.   Administratorem danych osobowych Kupującego będącego Uczestnikiem Akcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Koordynator – Frisco S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji dostępne są na stronie internetowej Frisco.pl. https://www.frisco.pl/stn,privacy

 

2.5.     Organizator i Fundator Nagród nie będą przetwarzać danych osobowych Uczestników Akcji.

 

 

 1. Zasady przeprowadzenia Akcji

 

3.1.     Udział w Akcji możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 14 listopada 2022 roku od

          godz. 00:00 do 11 grudnia 2022 roku do godz. 23.59.r. tj. w czasie trwania Akcji.

 

3.2.     Aby wziąć udział w Akcji należy wejść na stronę Frisco.pl i dokonać zakupu przynajmniej dwóch produktów „Produkt” z oznaczeniem „Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja”.

 

 • 3. Każdy Produkt, o którym mowa w pkt 3.2. powyżej, zostanie dodany do zamówienia Uczestnika i dostarczony wraz z całym zamówieniem do Kupującego zgodnie z regulaminem Frisco.pl 
 •  

3.4. Za każdy sprzedany Produkt objęty Akcją, w czasie trwania Akcji, z uwzględnieniem punktu 3.2. powyżej, Fundator Nagród przekaże 50g cukierków Michałki, zwanych dalej „Produktem Przekazywanym”  na rzecz Beneficjentów. Każdy Beneficjent otrzyma taką samą ilość Produktów Przekazywanych. Jednakże w przypadku niemożności równego podziału pomiędzy Beneficjentami Akcji nadwyżki Produktów Przekazywanych, Fundator Nagród dołoży odpowiednią ilość Produktu Przekazywanego w ten sposób, aby każdy z Beneficjentów Akcji otrzymał jego jednakową ilość.

 

3.5. Przekazanie Produktów Przekazywanych do Beneficjentów Akcji zebranych w czasie trwania Akcji zostanie dokonane /Organizatora w terminie 15 dni od dnia jej zakończenia.

 

 1. Produkty objęte Akcją

 

4.1. Wszystkie Produkty objęte Akcją są oznaczone na stronie Frisco.pl specjalnym znacznikiem „Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja” oraz widnieją na dedykowanej Akcji podstronie (www.frisco.pl/stn,akcja-wawel/n,wawel).

 

4.2.  Produkty objęte Akcją są wymienione poniżej. Organizator i Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do dołączania w każdym czasie nowych Produktów do Akcji.  

 

Bombonierka Kasztanki (330g)

Bombonierka Malaga (330g)

Bombonierka Tiki Taki (330g)

Bombonierka Tiramisu (330g)

Croissant z nadzieniem kakaowym (50g)

Cukierki Michałki Białe (245g)

Cukierki Michałki Klasyczne (245g)

Cukierki Michałki Kokosowe (245g)

Cukierki Trufle w czekoladzie (245g)

Czekolada BDC Gorzka (90g)

Czekolada BDC Mleczna (90g)

Czekolada Crunchy Coco (258g)

Czekolada Gorzka (90g)

Czekolada Kasztanki (100g)

Czekolada Krówkowa (100g)

Czekolada Malaga (100g)

Czekolada Miętowa (100g)

Czekolada Mleczna (90g)

Czekolada Premium Gorzka 100% (80g)

Czekolada Premium Gorzka 70% (Cocoa)

Czekolada Premium Gorzka 70% (Cząstki mięty)

Czekolada Premium Gorzka 70% (Kawa, Kakao)

Czekolada Premium Gorzka 70% (Skórka pomarańczy)

Czekolada Premium Gorzka 90% (Cocoa)

Czekolada Tiki Taki (100g)

Galaretki Fresh & Fruity (160g)

Galaretki Fresh & Fruity Kwaśne (160g)

Karmelki Fistaszkowe (105g)

Karmelki Kukułka  (105g)

Karmelki Miętowe  (105g)

Karmelki Raczki  (105g)

Królewskie Mleczko Śmietankowe (300g)

Królewskie Mleczko Waniliowe (300g)

Krówka Mleczna (250g) Flow-Pack

Krówka Słony Karmel (250g)

Mieszanka krakowska (245g)

Miniczekolada Danusia Classic (38g)

Miniczekolada Danusia Kokosowa (38g)

Pastylka miętowa (210g)

Tofflairs karmelowo-czekoladowy (120g)

Wafle BDC Kakaowe (110g)

Wafle BDC Waniliowe (110g)

Czekolada Miód Malina 100g

Czekolada Migdał w karmelu 100g

Czekolada Piernik ze śliwką 100g

Czekolada Mleczna z chrupiącymi kuleczkami 90g

Czekolada Mleczna z ciasteczkami korzennymi 98g

Czekolada Banan z karmelem 270g

Czekolada Mleczna z herbatnikami 260g

Czekolada Brownie z wiśniami 275g

Czekolada Piernik z pomarańczą 275g

Bombonierka Brownie z malinami 240g

Czekoladki Prezentowe o smaku Wiśniówka 185g

Czekoladki Prezentowe o smaku Cytrynówka 185g

Pingwinek Michałki białe z chrupkami pszennymi 170g

Mieszanka choinkowa galaretki w czekoladzie 200g

Marcepan w czekoladzie puszka 200g

Żelki jak smok owocowe 200g

Żelki jak smok kwaśne 200g

Mieszanka choinkowa 1kg

Czekoladka Nadziewana Gruszka z cynamonem 1kg

Marcepan w czekoladzie1 kg

Czekoladka nadziewana herbatnikowa display z kieszonką 2,6kg

 

 1. Postanowienia końcowe

 

5.1.     Niniejszy Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Frisco.pl w zakładce "Regulaminy akcji". (www.frisco.pl/stn,pomoc/page,forum/id,202877429)

 

5.2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji zastosowanie ma regulamin supermarketu Frisco.pl dostępny na stronie Frisco.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.