Kierowca - Dostawca
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • dostawa zakupów spożywczych ze sklepu internetowego bezpośrednio do klientów
 • profesjonalna obsługa klienta
 • dbanie o powierzone mienie
NASZE WYMAGANIA
 • prawo jazdy kat. B
 • pozytywne nastawienie 😉
 • Dodatkowo doceniamy: wysoką kulturę osobistą i komunikatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie, zaradność i troskę o zadowolenie klienta.
OFERUJEMY
 • Atrakcyjne wynagrodzenie: średniomiesięcznie nasi Kierowcy zarabiają od 4000 PLN w górę na rękę!
 • możliwość zarobienia znacznie więcej; rekordzista w miesiąc wyciągnął ponad 10 000 zł !
 • grafik dostosowany do Twoich potrzeb; to Ty decydujesz ile dni w tygodniu pracujesz
 • elastyczne formy zatrudnienia; zlecenie lub B2B
 • pracę w zgranym zespole
 • nowoczesną flotę Mercedesów Sprinter
 • pakiet szkoleń i pełne wsparcie przełożonych
 • dofinansowanie do opieki zdrowotnej
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny
 • możliwość rozwoju w strukturach organizacji
 • uśmiech i wdzięczność zadowolonych klientów 😉
BENEFITY
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać każdą z wyrażonych zgód, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail odo@frisco.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa (Administrator). Z Administratorem możesz się skontaktować przy pomocy adresu e-mail odo@frisco.pl lub na ww. adres siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – również dla celów przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy zgodne z kwalifikacjami kandydata.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku trwającej obecnie rekrutacji: w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy – nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie;
  2. w przypadku rekrutacji przyszłych: podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów w niej określonych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku trwającej obecnie rekrutacji – do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – dane przechowywane będą przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku obecnie trwającej rekrutacji, podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym obecnie procesie rekrutacji, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W przypadku rekrutacji przyszłych podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nich udziału.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Kierowca - Dostawca

Warszawa, mazowieckie

do

Specjalista