Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

RAID Zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym 2 x 3 g 6 g

Zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym.

Data ważności: 20-09-2020
RAID Zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym 2 x 3 g 6 g
FriscoNowy, zapakowany
12,79
za 1 szt. / 6 g
2131,67 / kg
EAN: 4000290902844
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj

Raid zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym chroni Twoje ubrania przez cały sezon (3 miesiące). Nadaje miły zapach szafom i szufladom w Twoim domu.

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. Rozdzielić dwie zawieszki. 2. Otworzyć tylną część kartonowej etykiety uważając, aby jej nie rozerwać. 3. Zdjąć aluminiową folię. 4. Wsunąć dolną część kartonika w nacięcie u dołu etykiety. Umieścić odpowiednią ilość zawieszek na wieszakach ubraniowych, w szufladach lub na jakiejkolwiek innej powierzchni. Unikać bezpośredniego kontaktu żelu z ubraniami, plastikami lub tkaninami. Aby skutecznie zabezpieczyć ubrania, należy stosować 2 saszetki na 0,5 m³. Produkt należy wymienić na koniec sezonu lub kiedy zniknie zapach i żel zupełnie wyschnie. Aby osiągnąć maksymalną skuteczność szafy i szuflady powinny być zamknięte. Zabija dorosłe mole ubraniowe w ciągu 14 dni.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

2 x 3

Jednostka

g

Waga brutto: 20

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 2

Wymiar liczbowy: 3

Jednostka (specyficzna): Gramów

Liczba użyć

2

Rodzaj opakowania

Typ: Zawieszka

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

czeski

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym. Uwaga Substancja czynna: transflutryna 0,15 g w 100 g. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie usuwać i nie przekłuwać membrany znajdującej się pod folią zabezpieczającą preparat. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zawiera alkohol cynamonowy, citronelol, geraniol, citral, d-Limonen, kumarynę, 1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo) pent-1-en-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozporządzenie CLP

wykrzyknikUwaga
zagrożenie dla zdrowiaUwaga

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4538/11.

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Raid zawieszki przeciw molom w żelu o zapachu cedrowym chroni Twoje ubrania przez cały sezon (3 miesiące). Nadaje miły zapach szafom i szufladom w Twoim domu.

Cechy

ubrania pachnące szczęściem

zabija mole

Marka

Raid

Marka: Raid

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Produkt

Nazwa funkcjonalnaZawieszki przeciw molom w żelu
Warianto zapachu cedrowym

Pochodzenie

UE

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Tagi:

RAID