logo_frisco

Regulamin dostaw Frisco.pl

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem dostaw”) określa warunki dostaw produktów zakupionych w sklepie Frisco.pl zgodnie z „Regulamin supermarketu Frisco.pl” (dostępnym tutaj), jak też warunki dostaw produktów zakupionych od innych sprzedawców, na rzecz których Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie 03-840, przy ul. Grochowskiej 306/308 może świadczyć tzw. usługi marketplace

2. W zależności od podanego przez Klienta adresu dostawy, dostawy mogą być realizowane:

 1. przez dostawców Frisco.pl – na terenie Warszawy, wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym, przy czym jeżeli zamówienie zostanie zaksięgowane (w przypadku zamówień opłaconych z góry) lub złożonych (w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze):
  • do godziny 15:00 – dostawa może być następnego w godzinach porannych
  • po godzinie 15:00 – dostawa może być następnego dnia w godzinach popołudniowych, w zależności od dostępnych terminów dostawy wskazanych podczas składania zamówienia
 2. przez firmę kurierską działającą na zlecenie Frisco.pl – na terenie całej Polski, najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Frisco.pl, przy czym jeżeli zamówienie zostanie zaksięgowane (w przypadku zamówień opłaconych z góry) lub złożonych (w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze):
  • do godziny 14.00 - Frisco.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej kolejnego dnia roboczego
  • po godzinie 14.00 - Frisco.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych
  • za pośrednictwem Coolomatów – na terenie Warszawy
 3. za pośrednictwem Coolomatów – na terenie Warszawy.

3. Dostawy realizowane przez firmę kurierską są dostępne na terenie całej Polski. Na terenie Warszawy Klient może przy składaniu zamówienia wybrać dostawę za pośrednictwem dostawców Frisco.pl lub do Coolomatu. Przy czym jeżeli dostarczane produktu obejmują również napoje alkoholowe, to dostawa nie może być zrealizowana do Coolomatu

4. Dostawy realizowane przez firmę kurierską nie obejmują wybranych produktów (np. produktów świeżych, mrożonych, w szklanych opakowaniach, pieluchy), tak więc jeżeli podany przez Klienta kod pocztowy adresu dostawy wskazuje na lokalizację poza Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem, Krakowem, Katowicami, Bydgoszczą oraz Trójmiastem i ich okolicami, witryna Frisco.pl nie będzie wyświetlać produktów, których nie obejmują dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Coolomaty są dostępne przez 24 godziny na dobę i zapewniają specjalne warunki chłodnicze. Składając zamówienie i wybierając opcję dostawy do Coolomatu Klient wybiera lokalizację Coolomatu i przedział czasowy, w którym dostawa powinna być gotowa do odbioru z Coolomatu.

6. Dostawy przez dostawców Frisco.pl są realizowane specjalnym Frisco Vanem, który zapewnia odpowiednie warunki przewożonym produktom spożywczym, by jak najdłużej zachowały świeżość.

7. Opłaty za dostawę różnią się w zależności od wybranego sposobu dostawy, adresu dostawy oraz od statusu Klienta w Programie Korzyści „Frisco Owocuje” i są podane tutaj. Klienta obowiązują opłaty za dostawy obowiązujące w czasie składania danego zamówienia i zaakceptowane przez Klienta w procesie składania zamówienia.

8. Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

9. Frisco.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Frisco.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

10. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem dostawców Frisco.pl lub firmy kurierskiej Klient powinien być obecny we wskazanym przez niego miejscu i czasie dostawy, przy czym dostawca Frisco.pl lub kurier może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta.

11. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej (Coolomatu) Klient powinien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym, do odbioru zamówienia z Coolomatu niezbędne jest numer Coolamtu i kod otrzymany w potwierdzeniu zamówienia. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odbioru zamówienia z Coolomatu przez inną osobą, której Klient udostępnił numer Coolamtu i kod otrzymany w potwierdzeniu zamówienia.

12. Przy dostawach realizowanych przez dostawców Frisco.pl w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca Frisco.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

13. Przy dostawach realizowanych przez firmę kurierską w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Frisco.pl. Frisco.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie, przy czym zastrzega sobie prawo do skontaktowania się mailowo lub telefonicznie z Klientem (przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przy składaniu zamówienia), aby zweryfikować adres dostawy i ewentualnie wyjaśnić, co stanęło na przeszkodzie zrealizowania dostawy. W przypadku ponownego wysłania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów, jeżeli pierwsza dostawa nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. nieobecności Klienta we wskazanym miejscu i czasie dostawy lub podania przez Klienta błędnego adresu dostawy).

14. Przy dostawach realizowanych za pośrednictwem Coolomatu, w przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem (przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych przy składaniu zamówienia) w celu ustalenia nowego terminu lub sposobu dostawy, przy czym w takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów.

15. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.

Dostawy produktów z kategorii „Alkohol”:

 1. Umowa sprzedaży produktów wymienionych na witrynie Frisco.pl w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze spółką FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie 05-080, adres: ul. Zorzy 4 i następuje zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”
 2. Zgodnie z Regulaminem wskazanym w ppk a) powyżej, klient może upoważnić Frisco S.A. do odbioru w imieniu klienta przez pracownika Frisco S.A. produktów zakupionych przez klient w jednym ze Sklepów FR24 (wskazanym zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”) oraz skorzystać z możliwości dostarczenia tych produktów pod wskazany przez klienta adres,
 3. W sytuacji opisanej w ppk b) powyżej, postanowienie niniejszego Regulaminu dostaw mają odpowiednie zastosowanie do dostarczenia klientom produktów nabytych w sklepie FR24, przy czym jeżeli dostawa tych produktów następuje razem z dostawą produktów zakupionych w sklepie Frisco.pl, to traktowana jest jako jedna dostawa, w szczególności na potrzeby obliczenia kosztów dostawy,
 4. Dostawca Frisco.pl lub kurier może odmówić przekazania napojów alkoholowych zakupionych w sklepie FR24, jeżeli poweźmie uzasadnią wątpliwość, że zostały nabyte przez osobę niepełnoletnią lub w sytuacji, gdy osoba odbierająca dostawę jest nietrzeźwa. W takiej sytuacji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia „Regulaminu dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl.”

17. Frisco.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Frisco.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie składania zamówienia.

18. Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie 03-840, przy ul. Grochowskiej 306/308 znajdują się na witrynie Frisco.pl w Polityce Prywatności.