Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów

Dodano 2020-03-10

Z uwagi na naszych pracowników oraz klientów, których bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, wprowadziliśmy szereg działań profilaktycznych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Każdy z naszych kierowców jest zobligowany do przestrzegania procedury antyseptycznej: zostali oni zaopatrzeni w niezbędne środki do dezynfekcji, a zarówno przed każdą dostawą, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, mają obowiązek zdezynfekowania dłoni oraz wszystkich urządzeń (za pomocą specjalnego płynu), z których korzystają, m.in. terminala płatniczego. Dodatkowo zwiększyliśmy częstotliwość mycia skrzynek, w których dostarczane są zakupy. Mycie skrzynek realizowane jest w wysokiej temperaturze za pomocą specjalnych detergentów. W celu ograniczenia wzajemnego kontaktu, kierowcy nie będą wnosić zakupów do domów lub mieszkań, a także nie będą odbierać od klientów opakowań, które do tej pory mogły być zwracane (opakowania foliowe, torby foliowe i papierowe, a także butelki zwrotne). Kierowcy oraz wszyscy inni pracownicy magazynu są również pytani o stan zdrowia za każdym razem przed rozpoczęciem pracy.

Mamy nadzieję, że w obliczu obecnej sytuacji w kraju, zmiany te spotkają się z Państwa zrozumieniem. Jednocześnie zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy z najwyższą starannością przestrzegają obowiązujących zasad higieny i bhp, a podjęte kroki zostały wdrożone jedynie w celu wzmożonej ochrony zdrowia pracowników oraz klientów Frisco.pl.

Jacek Palec, Prezes Frisco.pl