Ładowanie...
Zamawiam
Koszyk: 0,00

Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.

RAID Proszek przeciw owadom biegającym 250 g

Proszek przeciw owadom biegającym

RAID Proszek przeciw owadom biegającym 250 g
FriscoNowy, zapakowany
0,00
za 1 szt. / 250 g
0,00 / kg
EAN: 5000204693867
produkt wycofany
Dodaj do listy zakupowej
Żeby mieć dostęp do list zakupowych, musisz się zalogować.

Opis produktu

Ukryj
Raid proszek przeciw owadom biegającym działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona do 12 tygodni.

Przygotowywanie i przechowywanie

Pokaż

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu)

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. Wstrząsnąć delikatnie pojemnikiem przed użyciem. 2. Aby otworzyć butelkę z proszkiem ściśnij korek z obydwu stron i odkręć go. Rozsypać preparat delikatnie w ilości 3,5 g/m2. 3. Nałożyć korek po użyciu. Mrówki: W celu zlikwidowania gniazd mrówek należy je otworzyć i posypać preparatem. Zapobiegawczo posypujemy również miejsca gnieżdżenia się i drogi wędrówek mrówek, a w szczególności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi w celu zapobiegania ich inwazji do pomieszczeń. Inne owady biegające: W celu zwalczenia prusaków i karaluchów należy dokładnie rozprowadzić preparat w miejscach ich występowania, zwracając szczególną uwagę na miejsca niedostępne (szczeliny, boazerie, listwy przypodłogowe). Pozostawić produkt w celu uzyskania maksymalnego efektu. Powtórzyć zabieg, jeśli to konieczne po 12 tygodniach.

Opakowanie

Pokaż

Rozmiar opakowania

250

Jednostka

g

Waga brutto: 305

Wymiar liczbowy: 250

Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania

Typ: Butelka plastikowa

Kraj

Kraj produkcji: UE

Język produktu

Główny język opisupolski
Język danychpolski

Języki na opakowaniu

polski

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pokaż

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid proszek przeciw owadom biegającym Uwaga Substancja czynna: deltametryna 0,05 g/100 g. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać wdychania pyłu. Używać wyłącznie zgodnie ze sposobem użycia. Po użyciu umyć ręce. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać na powierzchniach, gdzie żywności jest przechowywana, przygotowywana i spożywana. Usunąć z pomieszczenia artykuły spożywcze i naczynia kuchenne. Nie stosować na delikatnych powierzchniach. Przed zabiegiem wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, wynieść lub przykryć akwaria z rybkami i terraria. Wyłączyć filtr akwarium w czasie używania produktu. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5054/12.

Informacje producenta

Pokaż

Opis produktu

Raid proszek przeciw owadom biegającym - działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona aż do 12 tygodni.

Cechy

długotrwała ochrona

chroni przed ponownym zalęganiem się owadów

Marka

Raid

Marka: Raid

Marka producenta

Marka: SC Johnson

Produkt

Nazwa funkcjonalna: Proszek przeciw owadom biegającym

Pochodzenie

UE

Dane teleadresowe

Pokaż

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjohnson.com

Tagi:

RAID